SoftOne Outsourcing lønn

La SoftOne være din lønnsavdeling. Vi tilbyr outsourcing av lønnshåndtering til små og store bedrifter. Vi håndterer lønn i Norge, Sverige og Finland, slik at selskaper med virksomhet i hele Skandinavia kan få en samlet lønnshåndtering.

Personlig lønnshåndtering med høy kvalitet

SoftOne outsourcing lønn er et alternativ som sikrer kvaliteten og reduserer kostnadene for mange av kundene våre. Vi tar ansvaret for at lønnen er riktig og blir utbetalt i tide, men vi håndterer også all statistikk og rapportering til ulike myndigheter og organisasjoner. Dermed kan du fokusere på kjernevirksomheten og medarbeiderne.

Du kan velge å overlate hele eller deler av lønnshåndteringen til oss. Hvis du trenger hjelp i en begrenset periode, for eksempel ved fødselspermisjon eller i forbindelse med en organisasjonsmessig endring, fungerer det like bra som et opplegg på lengre sikt.

Hvis du velger å la oss håndtere lønnsadministrasjonen, får du tilgang til vårt moderne lønnssystem, uten investeringer og løpende kostnader. Du slipper å tenke på å oppdatere systemet og ta sikkerhetskopier – det tar vi oss av, sammen med tilpassinger og spesielle rapporter.