Opplæring

Det er mange måter å lære seg hvordan SoftOne fungerer på, alt fra egenstudier med video og skriftlig dokumentasjon, til deltakelse på organiserte kurs. Du kan delta på kurs foran din egen PC via Internett eller i form av klasseromsundervisning. De fleste klasseromskursene avholdes i vårt velutstyrte kurslokale på hovedkontoret i Stockholm. Du kan også booke en av konsulentene våre for personlig opplæring i dine lokaler. Da pleier vi samtidig å benytte anledningen til å finjustere systemet for deg.


Internettkurs

På internettkursene våre deltar du fra din egen PC. Det er enkelt å delta, og du kan stille spørsmål, akkurat som i klasseromsundervisningen vår.

Her kan du lese mer om våre internettkurs >

Vi tilbyr også åpne kurs på faste dager i løpet av året:

SoftOne lønnsdager for deg som jobber som lønningsansvarlig.
SoftOne ferieårsdager for deg som jobber som lønningsansvarlig.
SoftOne-dagen for alle våre brukere, der vi kombinerer nytte og fornøyelse.