Timerapportering

Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen eller via sin datamaskin. For at korrekt arbeidet tid, tillegg for ubekvem arbeidstid, overtid eller fravær skal kunne beregnes, sammenholdes disse med det aktuelle skjemaet. Ved timerapportering er det også mulig for de ansatte å innrapportere sin tid direkte på forskjellige prosjekter eller koststeder. SoftOne Tid er bygd opp fra grunnen i skyen, og kan med fordel kompletteres med SoftOne Stemplingsur.


Spar tid med automatisk attestering

Systemets attesteringsrutiner bygger på automatisert funksjonalitet og pedagogisk arbeidsflyt, der alle justeringer gjøres i den samme visningen. Automatisk attestering gjør at de fleste timer er godkjent allerede når arbeidslederen logger inn. Det at man kun trenger å fokusere på avvik sparer mye tid.

Enkel integrasjon mot lønnssystem

Når alle timer er attestert i SoftOne Tid, er underlaget for lønn ferdig. Systemet kan integreres med både SoftOne Lønn og de fleste andre ledende lønnssystemer på markedet.

Fravær og søknader om fri

Varsling av fravær og søknader om fri kan også gjøres direkte i appen, hvoretter du som personalansvarlig kan godkjenne dem. Raskt og enkelt med alt på ett sted! Fraværshåndteringen skal ses som en administrativ støtte og erstatter selvfølgelig ikke samtalen mellom ansatt og sjef ved fravær.


App i mobilen eller läsplattan

Det kraftfulla planeringsverktyget kombineras med kommunikationsmöjligheter mellan arbetsgivare och anställda. Detta innebär att de anställda kan se sina scheman i en app i mobil eller läsplatta. Härifrån kan de även extrapersonal ange om de är tillgängliga för arbetspass, de kan även själva ta arbetspass som är lediga och matchar deras kompetens eller begära att byta pass med varandra. Ändringar som görs via appen slår direkt igenom i planeringen eller efter att du godkänt dem.