Reise

Løsningen dekker alle deler av håndteringen av reiseregninger, fra registrering av reiseregninger som medarbeideren kan gjøre selv, til utregning, attestering og utbetaling. Til tross for alle finessene er reiseregningssystemet veldig brukervennlig.

Fordeler ved systemet for reiseregninger

De ansatte registrerer reiseregningene sine selv på en enkel måte, uten manuell utregning. Systemet beregner automatisk kostpenger, utlegg, fratrekk og representasjon i forbindelse med reisene. Hvis den reisende har betalt for utlegg med kredittkortet sitt, vises disse i reiseregningssystemet og er enkle å hente inn i reiseregningen.

Deretter kan avdelingssjefene gå inn og granske reiseregningene og attestere dem elektronisk samt følge opp personalets reiseregninger ved hjelp av reiseregningssystemets store utvalg av rapporter.

Den lønningsansvarlige får ferdige transaksjoner til lønnsprogrammet, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil.