SoftOne Lønn – en skybasert tjeneste

Nye SoftOne Lønn er bygd opp fra grunnen i skyen. Det betyr at du har tilgang til den via Internett, uansett hvor du befinner deg. Dessuten forenkles lønnskorrigeringene fordi våre andre systemer, som også ligger i skyen, er fullt ut integrert. Du kan naturligvis også bruke kun Lønn og et annet system for tid, men de virkelig store gevinstene oppnår du når du bruker hele vår HR-løsning, med Skjema, Tid og Lønn.

Smartere arbeidsmetoder

Lønn i skyen tilbyr en desentralisert arbeidsmetodikk. Med denne metodikken gjøres alt lønnsarbeid i «kilden» Dette innebærer og resulterer i færre feil og mindre administrasjon. For å oppnå dette har vi bygget inn forskjellige kontroller og overvåkinger.

Lønnssystemet er rollebasert, hvilket gjør at administratorer og ansatte arbeider i samme system, men har forskjellige rettigheter avhengig av hvilken rolle de har.

Kjappe fakta

 • Alt er datostyrt, hvilket gjør at de ansatte alltid får riktig lønn

 • lntegrert med SoftOne Planlegging, Tid og HR

 • Fremtidssikret skyløsning

 • Innsparingsgevinster i form av redusert administrasjon

 • Integrasjon med din bedrifts forretnings-, økonomi- eller HR-system

 • Bransjeuavhengig

 • Innebygd støtte for aktuelle lover og Skatteetatens anbefalinger

 • Automatisk oppdaterte arbeidsgiveravgifter og trekktabeller

 • Enkel feriehåndtering

 • Bokføring av feriepenger

 • Masseregistrering av transaksjoner

 • Automatisering av repeterende transaksjoner

 • Lønnsrevisjonsmodul

 • Retroaktiv lønnsberegning

 • Akkordhåndtering

 • Automatisk distribusjon av rapportpakke

 • Funksjonalitet som gjør lønnsadministrasjonen lettere

I SoftOne Lønn finnes det mengder med funksjonalitet som både forenkler, sparer tid og gir økt kontroll ved lønnshåndtering. Klikk på titlene nedenfor for å lese mer om de forskjellige fordelene.

En av de mange fordelene ved å bruke en fullstendig integrert løsning er at det finnes kun én database og ett register som skal vedlikeholdes for både Skjema, Tid og Lønn.

Systemet omfatter ferdige regelverk og avtaler samt muligheten til å hente ut statistikk og egne rapporter. Alle perioder og samtlige ansatte er søkbare og kan skrives ut, noe som gir ubegrensede muligheter til oversikt og analyse. SoftOne Lønn holder styr på alle opplysninger om de ansattes arbeidsvilkår, ferier, syketrygdloven og annet som påvirker lønnsutbetalinger.

Lønnsadministratorer kan håndtere lange lister uten å måtte gå inn i lønnsklargjøringen for hver enkelt person. Kjøregodtgjørelse, diettpenger, lunsjtrekk, bonus m.m. legges rett inn i listen. Deretter føres de aktuelle radene over til lønnsklargjøringen.

Med et enkelt bemannings- og tidssystem reduseres tidsforbruket for lønnskjøring – bruk tiden der den trengs mest, dvs. allerede på planleggingsstadiet. Det betyr at du ved tidsregistreringen for eksempel automatisk kan attestere korrekte timerapporter og bruke tiden på avvikende timerapporter. Deretter kan du med ett klikk overføre underlaget til lønnssystemet. Enkelt og effektivt!

Alt i systemet er datostyrt. Datostyringen medfører at du enkelt, med en retroaktiv lønnsberegning, kan betale ut den lønnen som skulle ha vært utbetalt tidligere ved f.eks. en lønnsendring. Hvis du har avregnet en lønnsperiode og deretter har en endring i timerapporteringen, endrer du enkelt på tidligere rapportering og registrerer en ny, hvilket gjør at lønnen da tilsvarer det man har arbeidet eller vært fraværende.

Med den arbeidsmetodikken vi har utviklet, kan både ansatte, arbeidsledere og lønnsadministratoren når som helst se hvordan lønnsutbetalingen ser ut. Metodikken gjør det mulig å oppdage feil raskere og med mindre etterkontroll. Naturligvis ser man kun sin egen lønn eller sine ansattes lønn, avhengig av hvilke rettigheter man har.

Vi har flyttet opp

Med Nye SoftOne Lønn har hele vår HR-portefølje flyttet opp i skyen. Det betyr at du har tilgang til SoftOne via Internett, uansett hvor du befinner deg. Samtidig slipper du vedlikehold av maskinvare, drift og oppdateringer – alt du trenger er en internettforbindelse og datamaskin eller smarttelefon. Dette gir deg en driftssikker og kostnadseffektiv løsning. Dessuten forenkles lønnskorrigeringene fordi også våre andre systemer ligger i skyen og er fullstendig integrert med Nye SoftOne Lønn.