SoftOne Lön - en klient-server lösning

SoftOne Lön underlättar löneadministratörens vardag. I systemet finns färdiga regelverk och avtal samt möjlighet att ta fram statistik och egna rapporter. Alla perioder och alla anställda är sökbara och kan skrivas ut, vilket ger obegränsade möjligheter till överblick och analys.

Systemet håller reda på alla uppgifter om anställdas villkor, semestrar, sjuklagen och annat som påverkar löneutbetalningar. Det är ett flexibelt och öppet system där integration och import är nyckelbegrepp. Med hjälp av olika typer av försystem, som t ex SoftOne Tid, sparar ni mycket tid och underlättar lönearbetet avsevärt.

SoftOne Lön kan med fördel kombineras med schemaläggning i vårt bemannings- och tidssystem.
SoftOne Lön kan även integreras med andra på marknaden vanligt förekommande personalsystem

Outsourcing

-Personlig lönehantering med hög kvalitet

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag. Vi hanterar löner i Sverige, Finland och Norge vilket gör att företag med verksamhet i hela skandinavien kan få en samlad lönehantering. Läs mer här.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss