Bemanningsplanlegging – Workforce Management

SoftOne bemanning gir deg et brukervennlig og intelligent verktøy for bemanningsplanlegging. Det gir deg mulighet til å fordele ressursene basert på behov i produksjon, oppdrag og aktiviteter.

Med riktig bemanning får du:

  • kortere ventetider / optimert produksjon
  • høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
  • mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
  • lavere kostnader og bedre resultater

SoftOne vaktlisteplanlegging

Vaktlisteplanleggingen er systemets kjerne. Vakter planlegges for både fast ansatte og andre ressurser. Administratoren har god oversikt i et lettlest grensesnitt med dra og slipp-funksjon. Ledige vakter som må bemannes, vises tydelig.

Hvis det finnes en vaktliste med krav til ulike kompetanser og arbeidsoppgaver, matches disse med tilgjengelig personell, slik at du raskt kan se om det finnes tjenester eller vakter som må fylles. Hvis du jobber med vikarer, ser du også tydelig hvem som er tilgjengelig og kan jobbe.

Anslåtte lønnskostnader allerede ved planlegging

I forbindelse med bemanningsplanleggingen kan du raskt anslå lønnskostnaden for perioden. Dette er mulig ettersom de ansatte er knyttet til sine respektive ansettelsesvilkår og lønnsavtaler i systemet.

Behovsanalyse

SoftOne tilbyr verktøyer for behovsanalyse. Du kan for eksempel sammenlikne bemanningen med samme periode året før og få en rask oversikt med grafer som viser om dere er over- eller underbemannet. Du kan gjøre dette for hele bedriften eller per avdeling. Sammenlikningen kan også gjøres mot for eksempel omsetningen i en periode, hvis det er data tilgjengelig. Hvis du jobber med ordreplanlegging i SoftOne, kan du enkelt knytte arbeidsordrer til personell. 

Kompetansekartlegging – GAP-analyse

De ansatte registreres med kompetanse og oppgaver, så det er enkelt å gjøre en oversiktlig kompetansekartlegging. Det er også mulig å se når kompetanser, for eksempel sertifiseringer, utløper.

App på mobilen eller nettbrettet

Det effektive planleggingsverktøyet kombineres med funksjoner for kommunikasjon mellom arbeidsgiver og ansatte. Det betyr at de ansatte kan se sine vaktlister i en app på mobiltelefon eller nettbrett. Her kan også vikarer melde sin interesse for ledige vakter eller selv ta en vakt som er ledig og passer til kompetansen deres. De kan også be om å få bytte vakter med hverandre. Endringer som gjøres i app-en, gjenspeiles i bemanningsplanleggingen så snart du har godkjent dem. 

Frånvaro och ledighetsansökningar

Varsling om fravær og søknader om fri kan også gjøres direkte i app-en, hvoretter du som personalansvarlig kan godkjenne dem – raskt og enkelt med alt på ett sted! Fraværshåndteringen skal ses som en administrativ støtte og erstatter selvfølgelig ikke samtalen mellom ansatt og sjef ved fravær.