SoftOne mobilt personell

SoftOne mobil er de ansattes verktøy for å planlegge arbeidet sitt. De kan bytte vakter med hverandre, søke om ledige vakter og si fra når de ikke kan jobbe. Dessuten rapporterer de arbeidstimer, mottar egne lønnsslipper og søker om fri via mobiltelefonen.

Nyheter, skjemaer og dokumenter distribueres fra administrasjonen og ut til medarbeiderne via app-en, og de innebygde verktøyene for kommunikasjon mellom kolleger er svært populære.