SoftOne Personaladministrasjon

Personalet er den viktigste ressursen i bedrifter og organisasjoner. For mange er det en administrativ utfordring å håndtere denne ressursen på en kostnadseffektiv måte, og kanskje aller viktigst; å forvalte og utvikle personalet på best mulig måte. SoftOne gir deg administrativ støtte gjennom hele personalprosessen. Her er også integrasjon med bemanning, arbeidstimer og lønn, slik at du som personalansvarlig får et komplett bilde.

Når du kan håndtere de administrative delene av personalprosessen effektivt, får du bedre tid til strategisk personalarbeid.

SoftOne HR-Management støtter følgende funksjoner:

  • kompetansekartlegging
  • Talent Managemen
  • medarbeidersamtaler
  • lønnsrevisjon
  • rekruttering