SoftOne Personalsystem

SoftOne personalsystem er en komplett løsning for å skape en enkel og riktig arbeidsflyt for de ansatte, personalavdelingen og lønnsavdelingen. Dette gir optimert bemanning – og i forlengelsen økt konkurranseevne og lønnsomhet for bedriften.

Bestill møte

Effektivt verktøy for personalavdelingen

SoftOne personalsystem gir deg en brukervennlig og effektiv administrasjonsløsning for hele personalprosessen. Verktøyet lar deg administrere og utvikle personalet og håndtere personalspørsmål på et strategisk nivå. SoftOne omfatter bemanningsplanlegging (Workforce Management), timerapportering, lønn og personaladministrasjon.

Effektiv lønnsadministrasjon

Våre løsninger for bemanning, arbeidstimer og lønn gir deg enkel arbeidsflyt og reduserer tiden det tar å håndtere lønninger. Intelligent bemanningsplanlegging kombinert med opplysninger om de ansatte og deres respektive kompetanse og avtaler pluss lett tilgjengelig timerapportering gir betydelig redusert administrasjonstid for lønninger.

Statistikk og rapporter

SoftOne personalsystem omfatter en rekke standardrapporter som kan tilpasses etter ønske. Det går til og med an å lage rapporter fullstendig skreddersydd etter dine behov.

Bruk app-en på mobilen eller nettbrettet

App-en vår gjør det mulig å jobbe med SoftOne uten å bruke en PC. Dette gjør dere mer mobile, og enkelte typer brukere trenger kanskje ikke å logge på nettklienten engang. App-en er tilgjengelig for iPhone og Android.

Du jobber i sanntid mot SoftOnes database – og slipper med andre ord synkroniseringsprosedyrer. Informasjonen du lagrer, blir øyeblikkelig tilgjengelig fra andre telefoner og nettklienter.

Fokuset på mobilitet i SoftOne har gitt et system som er enklere og mer brukervennlig for alle brukere, og som dessuten alltid er tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg.