Prosjektsentral for prosjektoppfølging

Prosjektsentralen gir deg full kontroll over prosjektene dine fra budsjettering og gjennomføring til oppfølgning. Du ser den økonomiske stillingen under hele prosjektets gang, og etter sluttført prosjekt kan du bruke dette som beslutningsgrunnlag for å velge fremtidige lønnsomme prosjekter.

Rapporter og statistikk

Via prosjektsentralen har du tilgang til en rekke standardrapporter som lar deg følge opp og styre prosjektene dine på en profesjonell og effektiv måte.

Prosjektsentralen og rapportene herfra oppdateres i sanntid så snart det gjøres endringer for eksempel i ordrer, ordreplanlegging og fakturering. Det betyr at du alltid har tilgang til de nyeste tallene.