SoftOne Ordreplanlegging

SoftOne ordreplanlegging gir deg kontroll over ordreflyten, noe som optimerer virksomheten.

Selve planleggingen skjer i et grafisk verktøy der mye av arbeidet med planlegging og endringer gjøres ved å dra og slippe vakter på personer og dager. Kalenderen gir oversikt over pågående og kommende jobber, når de skal utføres og av hvem.

Kompetansekrav kan angis for ulike vakter og deler av virksomheten. Når vakter tildeles medarbeiderne, går det tydelig frem om det foreligger et kompetansegap.

De ansatte håndterer sin del av planleggingen på smarttelefonene sine via SoftOne mobil-app-en.