Ordrer og fakturering

SoftOne forenkler arbeidet med ordreplanlegging og fakturering. Brukervennlige oversikter viser deg raskt status for ordrer og om de er klare for fakturering, samt om det finnes ordrer uten planlagt startdato.

Ordrehåndtering

Det er enkelt å føre ordrer. En oversiktlig liste viser tydelig hvilken kunde ordren gjelder, status for ordren, eventuelle delfaktureringer samt hvilket prosjekt ordren tilhører. Ordrene kan faktureres raskt og enkelt rett fra ordreoversikten, der du ser om de er klare for fakturering. Åpne og lukkede ordrer vises på ulike faner.

Fakturering

Integrasjonen mot ordrer og ordreplanlegging forenkler faktureringsarbeidet, ettersom all tilgjengelig informasjon – materiell, arbeidstimer og prosjekt – finnes på ett sted. I forbindelse med opprettelsen av fakturaen er det enkelt å legge ved eventuelle bilag, for eksempel sjekklister eller bilder som dokumenterer oppfyllelse av ordren.

Hvis du bruker prosjektsentralen til prosjekthåndtering, oppdateres prosjektet med informasjon fra ordre/ordreplanlegging og fakturering. Her får du raskt oversikt over enkeltprosjekter og status for dem.

Modulen fakturering kan brukes separat eller integrert med andre moduler i systemet.

ROT-avdrag

Svenske håndverkere som jobber med ROT-avdrag, kan lagre dokumentasjon i systemet, og når kunden har betalt fakturaen, er det enkelt å søke svenske skattemyndigheter om ROT.