SoftOne Logistikk

Med SoftOne Logistikk får du et system for lagerhåndtering med forskjellige lagre og lagersteder.

Det er mulig å flytte materiell mellom lagrene, foreta vareopptelling og plukke artikler fra lager mot en ordre, samt sende returer tilbake til lager.

Lagerhåndteringen er koblet til hovedboken, slik at du automatisk kan få en bokført lagerverdi.


SoftOne Logistikk tilbyr en rekke standardfunksjonaliteter for ditt arbeid med lagerhåndtering, hvor noen av nøkkelfunksjonene er:

  • lere lagersteder
  • flytting av materiell mellom lagersteder
  • vareopptelling
  • salgsordre mot lager
  • returhåndtering
  • lagerverdi online med hovedboken

Demonstrasjon og rådgivning

Du er velkommen til å ta kontakt for en kostnadsfri demonstrasjon og rådgivning.

Kontakt oss