Forretnings- og personalsystem for regnskap og revisjon

Til deg som har regnskap og revisjon som yrke, tilbyr SoftOne en internettbasert komplett løsning for økonomi, ordre/fakturering og lønn. Du kan tilby kundene en fleksibel løsning som sammen med tjenestene dine gir en rekke fordeler. SoftOne er utviklet i samarbeid med regnskapskundene våre, noe som garanterer deg de riktige funksjonene og den rette ytelsen.

Bestill møte

Enklere samarbeid med kunden

Ettersom SoftOne er internettbasert, har både du og kundene dine alltid tilgang til den nyeste informasjonen. Alt dere trenger, er internettforbindelse og påloggingsinformasjon, så kan dere diskutere ut fra samme opplysninger, ettersom dere har tilgang til den samme informasjonen i SoftOne økonomi.

Rollebasert system

Ettersom SoftOne er rollebasert, kan du velge hvilken informasjon som skal deles med kunden, og hvilke tilgangsrettigheter kunden skal ha. Kundene kan velge å håndtere fakturering selv og la deg ta deg av resten av økonomifunksjonene og lønn, eller du kan gjøre hele jobben.

Statistikk og rapporter

SoftOne omfatter en rekke standardrapporter som kan tilpasses etter ønske. Dette gjør det enkelt å gi kunden en rask oversikt over bedriftens økonomiske stilling. 

Bemanning, timerapportering og lønn

For å forenkle avlønningsprosessen kan kunden din bruke SoftOne bemanning og timerapportering. Da får du en enkel dataflyt der bemanning og arbeidstimer er integrert med SoftOne lønn. SoftOne lønn kan også integreres med andre vanlige personalsystemer på markedet.

App for mobil og nettbrett

Når du og kunden din ikke sitter foran PC-en, kan dere jobbe med SoftOne på mobiltelefon eller nettbrett via app-en vår. Det gjør dere fleksible og gir kunden mulighet til for eksempel å lese rapporter i ferien eller på reiser.