Forretnings- og personalsystem

Med riktig planlegging og effektiv håndtering av ressurser blir du mer konkurransedyktig på et globalt marked. SoftOne for produksjonsvirksomheter tilbyr en skybasert brukervennlig løsning som håndterer bemanningsplanlegging, timerapportering, lønn og økonomi. Løsningen passer dessuten perfekt for bedrifter med avdelinger på flere forskjellige geografiske steder, nettopp fordi den er skybasert. Uansett hvor du befinner deg, har du tilgang til riktige data.

Ønsker du et møte?

Forretnings- og personalsystem for produksjonsvirksomheter

Bemanningsplanlegging – Workforce Management

SoftOne inneholder en komplett løsning for bemannings- og vaktlisteplanlegging. Hensikten er å optimere ressursene dine, slik at du alltid har riktig bemanning og samtidig kan redusere lønnskostnadene. Det gir høy kundetilfredshet og mer effektivt arbeid.

Smart vaktlisteplanlegging

SoftOne Schemaplanering Bemanningsplanering

Det er enkelt å sette opp vaktlister, og kan kombinere dette med den typen tjenester du måtte ha behov for, samt den nødvendige kompetansen. Deretter kan du matche personell med vakter. På den måten ser du raskt om du mangler personell eller en bestemt kompetanse på én eller flere vakter.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du sammenlikne med samme periode forrige måned eller året før, for å få en indikasjon på behovet for personell. 

Beregning av dagsinntekt allerede ved planlegging

I forbindelse med bemanningsplanleggingen kan du raskt anslå lønnskostnaden for perioden og sammenlikne den med forventet omsetning. Dette er mulig ettersom de ansatte er knyttet til sine respektive ansettelsesvilkår og lønnsavtaler i systemet.

Kommunikasjon med de ansatte

De ansatte bruker app-en vår på sine mobiltelefoner for å vise sin vaktliste og lønnsslipp eller be om bytte av vakt. Vikarer kan melde sin interesse for ledige vakter eller ta en ledig vakt direkte. Som personalansvarlig kan du også sende ut meldinger om ledige vakter for å bemanne dem raskt, noe som reduserer tiden det vanligvis tar å finne tilgjengelig personell. Selv fravær og søknader om fri kan håndteres via app-en.

App-en kan også brukes som et intranett der de ansatte kan lese personalhåndbøker, brannforskrifter og så videre – alt samlet på ett sted!

Personalet opplever dette som en veldig praktisk løsning, ettersom de alltid har med seg mobiltelefonen, samtidig som det sparer mye tid for deg som bemanningsansvarlig.

Timerapportering

Stämpelklocka Handeln SoftOne

Med SoftOne kan arbeidstimerapporteringen skje via Internett, app-en eller et digitalt stemplingsur. Timerapporteringen avstemmes automatisk med vaktlisten. Hvis timerapporten og vaktlisten stemmer overens, attesteres rapporten automatisk, hvis ikke, blir rapporten og vaktlisten behandlet manuelt. Med denne arbeidsmåten bruker du tid bare på timerapporter med avvik, de andre timerapportene går direkte til lønnsutbetaling.

Riktig vaktlisteplanlegging og timerapportering reduserer tiden som går med til lønnskjøring. SoftOnes løsning gir deg denne muligheten, ettersom den håndterer bemanningsplanleggingen på en fleksibel og intelligent måte. 

SoftOne lønn

Löneprogram SoftOne i molnet

SoftOne gjør hverdagen enklere for den lønningsansvarlige. Systemet omfatter ferdige regelverk og avtaler samt muligheten til å hente ut egne rapporter og interessant statistikk. Alle perioder og samtlige ansatte er søkbare og kan skrives ut, noe som gir ubegrensede muligheter til overblikk og analyse.

Systemet holder styr på alle opplysninger om de ansattes arbeidsvilkår, ferier, syketrygdloven og annet som påvirker lønnsutbetalinger. Dette er et fleksibelt og åpent system der integrasjon og import er sentrale begreper. Ulike forsystemer som SoftOne tid kan spare dere for mye tid og letter lønnsarbeidet betydelig.

Økonomisystem

SoftOne økonomi er i likhet med de andre modulene en integrert funksjon i SoftOne. Som SoftOne-kunde kan du enten håndtere regnskap og fakturering selv, dele ansvaret med en regnskapsfører eller la regnskapsføreren håndtere bokføringen direkte som en egen bruker i ditt system. Uansett hvilken modell du velger, har du alltid tilgang til rapporter som gir deg et raskt overblikk over bedriftens økonomiske stilling.

Bruttofortjeneste og import av dagskassefiler for varehandelen

Her er også funksjoner for bruttofortjenesteregnskap og import av dagskassefiler. 

Elektronisk fakturahåndtering

Med elektronisk håndtering av leverandørfakturaer sparer du tid, og attesteringen går raskere.


App

App for kommunikasjon med de ansatte!

Les mer

Timerapportering

Via app, Internett eller digitalt stemplingsur.

Les mer

Workforce Management

Et brukervennlig og intelligent verktøy for bemanningsplanlegging!

Les mer

Lønn

Håndter avlønningsfunksjonen selv eller overlat den til oss.

Les mer